Tình yêu

Khi tình địch là vợ cũ

Khi tình địch là vợ cũ

Cô đã cướp chồng từ tay vợ anh nhưng cô không cam chịu khi bị chính vợ cũ anh cướp lại chồng mình.

Nhật ký Sao