Hà Nội, em yêu anh...

Hà Nội, em yêu anh...

Muốn viết về anh, về Hà Nội, như thế này, theo cách của riêng em, cách mà em muốn nó sẽ diễn ra, điều ước không bao giờ thành hiện...


Tình yêu
Làm gì có tình yêu nào gọi là chia ly?

Làm gì có tình yêu nào gọi là chia ly?

Chúng ta phải có trách nhiệm thành thật với đối phương, một khi muốn bắt đầu một mối quan hệ, đó là sự thành thật với cảm xúc của chính mình. Không còn yêu nữa thì cũng đừng đổ lỗi, bởi vì có tình yêu nào là vì chia ly?Cuộc sống

Nhật ký Sao